RUNDSTAHL
6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
14 mm 16 mm 18 mm 20 mm
22 mm 24 mm 25 mm 28 mm
30 mm 35 mm 40 mm  
5 mm blank 6 mm blank 8 mm blank 10 mm blank
12 mm blank 14 mm blank 15 mm blank 16 mm blank
18 mm blank 20 mm blank 22 mm blank 25 mm blank
30 mm blank 35 mm blank 40 mm blank 50 mm blank
8 mm A2 10 mm A2 12 mm A2 25 mm A2
       

 

QUADRATSTAHL
6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
14 mm 16 mm 18 mm 20 mm
22 mm 25 mm 30 mm 35 mm
40 mm 45 mm 50 mm  
8 mm A2 10 mm A2 12 mm A2  
12 mm gehämmert 14 mm gehämmert 16 mm gehämmert 20 mm gehämmert